Sensory Collection

by AKUS

Sound
Isolation

การกันเสียงออกไป เป็นรูปแบบในการออกแบบอาคาร เพื่อกันเสียงรบกวนจากภายนอกที่ทะลุเข้ามาในอาคาร (Sound Transmission) โดยจะใช้วัสดุกันเสียงบุในช่องระหว่างผนัง หรือกำแพง หรือเพดาน

What is  NRC? 

NRC = Noise Reduction Coefficient หรือ ค่าสัมประสิทธิ์ในการลดเสียงของวัสดุ

* ค่าที่แสดงสัดส่วนของเสียงที่แผ่นดูดซับไว้ต่อเสียงทั้งหมดที่ตกลงบนแผ่นซับเสียง

* ค่าเต็มของการซับเสียงที่ดีที่สุดคือ 1 (หรือซับเสียงไว้ได้ 100%)

* NRC = 0.8 หมายความว่าโดยเฉลี่ยรวมๆแล้ว แผ่นซับเสียงเสียงนี้สามารถซับเสียงได้ 80% ของเสียงที่ตกกระทบทั้งหมดของทุกช่วงคลื่น (250,500,1000,2000 Hz)

Sound
Absorption

การซับเสียงสะท้อนที่ก้องค้างอยู่ในห้องออกไป เป็นรูปแบบการจัดการเสียงในการออกแบบอาคารแบบหนึ่ง วิธีนี้จะใช้วัสดุซับเสียงปูไปบนผนัง หรือกำแพง หรือเพดาน เพื่อดูดซับเสียงภายในห้องที่รบกวนการฟังการพูดคุยสนทนา

What is  SAC? 

SAC = Sound Absorption Coefficient หรือ ค่าสัมประสิทธิ์ในการซับเสียงของวัสดุ

* ค่าที่แสดงสัดส่วนของเสียงที่แผ่นดูดซับไว้ต่อเสียงทั้งหมดที่ตกลงบนแผ่นซับเสียง (ต่อหนึ่งตารางเมตร)

* ค่านี้จะมีการแจกแจงทุกช่วงความถี่ (ตั้งแต่ 125 Hz ถึง 4000Hz) จึงระบุความสามารถในการซับเสียงแต่ละลักษณะได้ชัดเจนกว่าค่า NRC ที่เป็นค่าเฉลี่ยรวมทุกช่วงคลื่นความถี่

* SAC = จะมาให้เห็นทั้งหมด 6 ค่า ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของช่วงคลื่นทั้ง 6 นั่งเอง (หรือก็คือ 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000Hz)

” เพราะเป็นแผ่นซับเสียงที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ห้องสงบขึ้นเวลาใช้งาน เราใช้ อะคูสติกดีไซน์ ทำให้แผ่นซับเสียงได้ดีกว่าผนังทำจากกระจก ผนังก่ออิฐเปลือย แผ่นไม้อัด แผ่นไม้ แผ่นยิบซัม หรือผนังคอนกรีตล็อกทั่วไป “

Sound Absorption
vs Sound Isolation

Noise management in building can be divided in two parts:

การใช้งานวัสดุที่ช่วยจัดการกับเสียงรบกวนภายในอาคารสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

Sound Isolation (วัสดุกันเสียง)

คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการ “กันเสียง” ไม่ให้ทะลุผ่านจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง หรือกันไม่ให้เสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องได้ รวมไปถึงการกันเสียงจากภายในไม่ให้ออกไปภายนอกด้วย ทั้งนี้วัสดุกันเสียงส่วนใหญ่จะใช้กับผนัง เช่น ฉนวนกันเสียง ที่สามารถใช้ได้กับผนังแบบก่ออิฐ และผนังโครงเบาโดยการติดตั้งนั้น สามารถทำได้ด้วยการติดตั้งโครงคร่าวบนผนังเก่า ใส่ฉนวนกันเสียงลงไป และปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ สามารถติดบนฝ้าเพดานก็ได้

Sound Abosorption (วัสดุซับเสียง)

คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการ “ลดเสียงก้อง” และ “ลดเสียงสะท้อน” ภายในห้อง ช่วยลดทอนระดับเสียงจากการทำงาน การประชุม การพูดคุย หรือว่าการดูหนังฟังเพลงฯ การติดตั้งวัสดุซับเสียง จะช่วยปรับคุณภาพเสียงภายในห้องให้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณรูปแบบการติดตั้งจากรูปแบบของห้อง เช่น ขนาดพื้นที่ ความสูง/ความต้ำของฝ้าหรือเพดานภายในห้อง ทั้งนี้แผ่นซับเสียงสามารถติดตั้งสำเร็จได้บนผิวสัมผัสที่แข็งและเรียบเท่านั้น โดยทั่วไปคุณภาพการซับเสียงของแผ่นซับเสียงจะอยู่ในระดับ NRC7.0 หรือมากกว่า โดยวัสดุซับเสียงจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงในทุกคลื่นเสียงประมาณ 70% ขึ้นไป

AKUS Acoutic Panel Performance

Fall

Figure

Flow

Foglia

Fold

Strype S

Strype M

SPECIFICATIONS

Size AKUS

1200mm (width) x 2400mm (length)

 

Thickness

10mm and 16mm
(+- 1.4 – 1.7 mm with surface laminate)*

 

Qualification of product

  • Exceptional Quality
  • Flame Retardant (On Request)
  • Various color and customization options:
akus-color-palette

The Applications of Acoustic Panel

"Sensory Groove"

Design Concept & Inspiration

วงจรชีวิตที่เดินทางไปกับน้ำ | Life Cycle Around Water

Smooth Uses

ลดเสียงสะท้อน เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความเป็นส่วนตัวเวลาใช้งานห้องพื้นผิวผนังซับเสียง ที่ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

Smooth Uses

ลดเสียงสะท้อน เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความเป็นส่วนตัวเวลาใช้งานห้องพื้นผิวผนังซับเสียง ที่ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

Smooth Uses

ลดเสียงสะท้อน เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความเป็นส่วนตัวเวลาใช้งานห้องพื้นผิวผนังซับเสียง ที่ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

SERENITY EVERYDAY