Installation

วิธีการติดตั้งแบบได้ ประสิทธิภาพสูง ประหยัดวัสดุ

(Optimal Configuration)

ถ้าแปลนห้องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีฝ้าตีเรียบระดับเดียวกันแล้ว การติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด โดยเว้นบริเวณหน้าจอ projector และ แนวครึ่งล่างของผนังด้านหลังห้องประชุมหรือจะเป็นผนังหนึ่งในห้องก็ได้ (B) คือ การติดตั้งที่ให้ผลดีที่สุดเมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบอื่นๆ ตามภาพด้านล่าง